Categories
Poljoprivredni strojevi

Isporuka traktora Armatrac 1054e

Isporučili smo traktor Armatrac 1054e novom kupcu iz Rasinje. Želimo mu puno uspjeha u radu sa novim traktorom.