Categories
Poljoprivredni strojevi

Isporuka traktora Armatrac 1154LuxCRD i pluga Alpler DP 143

U petak u kasnim satima prema Sinju je krenuo traktor Armatrac 1154LuxCRD, 115 KS zajedno sa trobraznim plugom okretačem Alpler DP 143. Novom vlasniku želimo puno uspjeha u danjem radu.