Categories
Poljoprivredni strojevi

Isporuka traktora Armatrac 1004e+

Prema Bapskoj je krenuo traktor Armatrac 1004e+, 102 KS. Novom kupcu želimo puno uspjeha u daljnjem radu.